OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ MONTECLARIS EDU CENTER

AN ȘCOLAR 2017 – 2018

1. DETALII GENERALE 

Educația este pașaportul nostru pentru viitor, căci ziua de mâine aparține celor care se pregătesc pentru ea de astăzi. (Malcom X)                              
În Grădinița Monteclaris procesul instructiv-educativ se realizează prin tehnici de predare moderne, interactive, centrate pe copil, cu ajutorul unor materiale și mijloace didactice originale. Copiii sunt implicați în experienţe de învăţare care stimulează curiozitatea şi creativitatea. Aceste experienţe sunt astfel concepute, încât să permită fiecărui copil să-şi descopere identitatea proprie, să-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă, să devină independent şi responsabil.   

La Monteclaris vorbim atât limba română, cât și limba engleză pe tot parcursul zilei.

2. CURRICULUM

În Centrul Educațional Monteclaris se asigură desfăşurarea activităţilor de educaţie timpurie conform curriculumului naţional aprobat prin OM 5233/01.09.2008, de asemenea centrul se bazează pe principii adleriene, axate pe cultivarea cunoașterii de sine a copilului, a felului în care acesta ajunge să își împlinească cei 4 C (conectare, capabilitate, contare, curaj), precum și pe activități de tip Montessori.

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în planul de învăţământ sunt:  

 • Activităţi pe domenii de învăţare experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. Numărul acestora indică îndeosebi numărul maxim de discipline care pot fi parcurse într-o săptămână (şi ne referim la disciplinele/domeniile de învăţare care pot intra în componenţa domeniilor experienţiale respective).
 • Jocuri şi activităţi alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. Ele se desfăşoară pe grupuri mici, în perechi şi chiar individual. Pentru etapa jocurilor şi a activităţilor alese desfăşurate în curte, grădiniţa oferă un spaţiu exterior special amenajat/ curtea de joc, dotarea cu aparate de joacă.
 • Activităţi de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii (pentru program prelungit), inclusiv activităţile opţionale / cluburi.

Activităţile desfăşurate în perioada după-amiezii – activităţi recuperatorii pe domenii de învăţare, recreative, de cultivare şi dezvoltare a înclinaţiilor – sunt tot activităţi de învăţare. Acestea respectă ritmul propriu de învăţare al copilului şi aptitudinile individuale ale lui şi sunt corelate cu tema săptămânală/tema proiectului şi cu celelalte activităţi din programul zilei.

Engleza se desfășoară zilnic de către educatoare și de două ori pe săptămână de către un profesor specializat.

3. OFERTA EXTRACURRICULARĂ

Centrul organizează serbări, ieșiri în natură, spectacole, vizite la Zoo, plimbări tematice, concursuri. De asemenea, nu trecem cu vederea evenimentele importante, precum ziua fiecărui copil și le sărbătorim cum se cuvine.

4. CLUBURI ȘI ACTIVITĂȚI OPȚIONALE

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ şi aprobată de către Consiliul director al unităţii.

Opționalele sunt desfășurate de un profesor specializat care va lucra în echipă cu educatoarea iar cluburile pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei.

Opționale contra cost:

 • DANS CONTEMPORAN
 • KARATE TRADIȚIONALE
 • GERMANĂ
 • AUTOCUNOAȘTERE
 • ENGLEZĂ
 • CHITARĂ
 • ARTE VIZUALE
 • YOGA

5. TIPURI DE PROGRAM ȘI GRUPE

Grădinița Monteclaris vă pune la dispoziție mai multe tipuri de program:

 • 08:00 – 12:00 – 1250 lei / lună (activități curriculare și 3 CLUBURI incluse – Artă teatrală, Pictură și Engleză)
 • 08:00 – 13:00 – 1550 lei / lună (activități curriculare, mese și 3 CLUBURI incluse – Artă teatrală, Pictură și Engleză)
 • 08:00 – 18:30 – 1900 lei / lună (activități curriculare, mese, program de somn și 5 CLUBURI incluse – Artă teatrală, Pictură, Engleză, Sing Along Song, Arts&Craft)

Taxele educaționale lunare nu includ taxa administrativă de 300 lei care se achită la înscrierea în grădiniță.

Grupe:

 • 1 an și 2 luni – 3 ani – grupa baby
 • 3 – 4 ani – grupa mică
 • 4 – 5 ani – grupa mijlocie
 • 5 – 6 ani – grupa mare

6. COMUNICAREA CU PĂRINȚII

 • Weekly Report – cuprinde activitățile desfășurate pe parcursul unei săptămâni și meniul aferent. Este trimis în fiecare vineri către părinți.
 • Meetings with parents – întâlniri individuale, de trei ori pe an, prin care se oferă feedback în urma evaluărilor inițiale, sumative, finale.
 • Corespondență prin e-mail – permanent, cu coordonatorii grupei.
 • Activități interactive cu părinții –programate și anunțate din timp.

TOTUL POATE FI ȘI ALTFEL